Mindfulness verbetert het welzijn. Dit gebeurt o.a. via het verbeteren van de slaapkwaliteit (Howell, e.a., 2010). Simor en zijn collega’s aan de universiteit in Boedapest onderzochten bij 587 studenten op welke wijze dit tot stand komt. Omdat er veel bewijs is dat mindfulness gunstig is voor de regulatie van emoties, verwachtten de onderzoekers dat een hogere mate van mindfulness verband houdt met positieve emotionele aspecten van de slaap. Verschillende onderzoeken laten zien dat tijdens de REM-slaap mensen levendig dromen en dat dit de emotionele verwerking bevordert. Emotionele ervaringen van de dag ervoor worden bijvoorbeeld opgeslagen. Daarbij speelt de inhoud van de emoties een belangrijke rol. Dromen met een positieve emotionele inhoud bevorderen het welbevinden, terwijl dromen met een negatieve emotionele inhoud (zoals nachtmerries) deze juist verminderen. De vraag was of de mate van mindfulness het type emoties tijdens dromen kon beïnvloeden. De onderzoekers lieten daarom de studenten de volgende set vragenlijsten invullen:

  • Angst: Spielberger State Trait Anxiety Inventory (STAI).
  • Stress: Perceived Stress Scale (PSS)
  • Droomkwaliteit: Dream Quality Questionnaire (DQQ). Bódizs 2008) Deze lijst meet de negatieve, positieve en neutrale emotionele aspecten van dromen.
  • Nachtmerries: Van Dream Anxiety Scale (VDAS).
  • Mindfulness: Mindful Attention Awareness Scale (MAAS).

Na analyse van de data kwam het volgende beeld naar voren. Hoe hoger de studenten scoorden op mindfulness des te minder droom verstoringen ze rapporteerden: zoals negatieve emotionele droom inhoud of angstig wakker worden. Nadere analyse toont dat dit zowel een zelfstandig effect is van mindfulness op droomkwaliteit, als een indirect effect via het beïnvloeden van de relatie tussen nervositeit overdag en nare dromen ‘s nachts.

Bron: Simor, P., Koteles, F., Sandor, P., Petke, Z., & Bodizs, R. (2011). Mindfulness and dream quality: the inverse relationship between mindfulness and negative dream affect. Scand J Psychol, 52(4), 369-375.

Mindfulness Nieuwegein Wetenschappenlijknieuws

© www.ACT-Mindful.nl / P. van Burken Nieuwegein