Mindfulness training wordt vaak gezien als een middel om meer innerlijke vrede te krijgen. Hoe kan de mindfuless training deze innerlijke vrede bevorderen?

  • Door mindfulness training leer je om losser van je emoties en gedachten te komen. Je treedt ze met meer helderheid, perspectief, objectiviteit en gelijkmoedigheid tegemoet.
  • Ook het toegekomen vermogen tot acceptatie van ‘jezelf en de wereld zoals het is’ kan tot meer innerlijke vrede leiden.
  • Door mindfulness leer je ook zien dat alles constant verandert. En ook dit inzicht kan tot meer innerlijke vrede leiden.

Door deze processen verminderen allerlei opgeklopte en heftige behoeften en komt men tot rust. Hoe wel innerlijke vrede vaak gerapporteerd wordt als een effect van mindfulness training is hier nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

De auteurs van dit artikel wezen daarom 75 deelnemers willekeurig toe aan een 8 weken durende mindfulness training of een wachtlijst-groep. De auteurs deden vooraf en aan het eind van de training de volgende metingen:

  • de dagelijkse ervaring ‘innerlijke vrede’,
  • de mate van mindfulness,
  • het vermogen om de aandacht bij de adem te houden.

Het resultaat is duidelijk. De innerlijke vrede, en de mate van mindfulness en neemt in de mindfulness groep significant toe, maar niet in de wacht-lijst groep. De mate van innerlijke vrede was significant gecorreleerd met de mate van mindfulness. Hoewel de auteurs aantonen dat innerlijke vrede door de mindfulness training toeneemt, lijkt dit niet veroorzaakt te worden door de toename in mindfulnesss. Innerlijke vrede neemt dus toe tijdens de training, maar waarschijnlijke via een andere route dan het vermogen tot mindfulness.

Bron: Liu, X., Xu, W., Wang, Y., Williams, M.G., Geng, Y., Zhang, Q., Liu, X. (2013). Can inner peace be improved by mindfulness training: A randomized controlled trial. Stress & Health, 2013 Nov 2022. doi: 2010.1002/smi.2551.