Mindfulness AdemmeditatieIn dit onderzoek werden 15 ongetrainde deelnemers in vier sessies van 20 minuten getraind in mindfulness ademmeditatie. Voorafgaande aan deze training werd met een fMRI scan gekeken welke hersenregionen geactiveerd werden als men een pijnlijke warmtestimulus op de kuit kreeg. Men moet daarbij (zonder training) ‘gewoon’ op de adem letten. Na de vier trainingssessies werd tijdens de fMRI scan de pijnlijke warmtestimulus herhaalt. Ditmaal moest men ook op de adem letten, maar dan ‘mindful’ zoals geleerd tijdens de vier sessie. Het resultaat was opvallend. Gewoon op de adem letten had geen effect op pijn intensiteit of pijn onplezierigheid, mindfulness ademmeditatie echter wel. De pijn intensiteit verminderde met 40%, de pijn onplezierigheid met 57%. Bij de deelnemers die de grootse reductie in pijn intensiteit of onplezierigheid behaalden door de mindfulness ademmeditatie, zag men in de fMRI de grootste beïnvloeding van hersenactiviteit die betrokken waren bij pijn (voor de kenner: primaire sensorische cortex, thalamus, rechter anterior insula en de bilaterale anterior cingulate cortex, orbitofrontale cortex).

Mindfulness ademmeditatie blijkt een goede ingang om beter met pijn om te gaan.

Bron: Zeidan, F., Martucci, K.T., Kraft, R.A., Gordon, N.S., McHaffie, J.G., Coghill, R.C. (2011). Brain mechanisms supporting the modulation of pain by mindfulness meditation. Journal of Neuroscience, 31(14): 5540-5548.

Mindfulness Nieuwegein Wetenschappenlijknieuws

© www.ACT-Mindful.nl / P. van Burken Nieuwegein