De auteurs onderzochten of chronische pijnpatiënten die meer ‘mindful’ zijn minder pijn, minder emotionele stress, minder beperkingen in activiteiten hadden, en minder pijnmedicatie namen. Bovendien keken de auteurs of mindfulness geassocieerd was met meer acceptatie van de pijn. Met acceptatie van pijn wordt bedoeld: de pijn opmerken maar er niet op reageren. Acceptatie van pijn bleek in eerder onderzoek al een belangrijke voorwaarde voor goed functioneren met pijn. Aan de studie deden 105 deelnemers mee die zich aanmeldden voor een interdisciplinair pijnprogramma. 54% heeft lage rugpijn. Patiënten die hoog scoorden op mindfulness gebruikten minder pijnmedicatie en antidepressiva. Ook ervoeren ze minder pijn, emotionele stress, depressie of psychosociale beperkingen en beperkingen in activiteiten, en accepteerden hun pijn meer dan patiënten die lager scoorden op mindfulness. Uit regressie analyse bleek dat mindfulness een eigen onafhankelijk effect had op de meeste effectvariabelen. De sterkte van het effect van mindfulness was klein tot ‘medium’ maar soms behoorlijk sterk. Bron: McCracken, L. M., Gauntlett-Gilbert, J., Vowles, K.E. (2007). The role of mindfulness in a contextual cognitive-behavioral analysis of chronic pain-related suffering and disability. Pain, in Press. Mindfulness Nieuwegein Wetenschappenlijknieuws © www.ACT-Mindful.nl / P. van Burken Nieuwegein