Mindfulness in combinatie met nieuwsgierigheid maakt minder defensiefMindfulness wordt vaak getypeerd als aandacht hebben voor het huidige moment. Die definitie is echte te beperkt. Mindfulness is meer. Het is een speciale vorm van aandachtsschenken. Men oefent om op een open en niet-oordelende manier aandacht te schenken aan hetgeen zich voordoet in de buiten of binnen wereld. Er wordt geadviseerd daarbij een zekere mate van nieuwsgierigheid te ontwikkelen. Immers, nieuwsgierigheid (a) motiveert tot verkennen, (b) richt de aandacht, en (c) heeft oog voor nieuwheid en onzekerheid. Mogelijk dat nieuwsgierigheid het positieve effect van mindfulness op bedreigende gebeurtenissen kan versterken.

Onderzoek door Kashdan, e.a. uit 2011 bevestigde dit. Ze deden hier een ingenieus onderzoek naar. De deelnemers aan dit experiment werden eerst herinnerd aan hun eigen sterfelijkheid. Dit deden ze door een stukje over zichzelf te schrijven over wat er zou gebeuren als ze zouden sterven en welke emoties ze dan zouden ervaren. Daarna moesten ze één stukje lezen over (1) “de mens is gelijk aan het dier”, of een stukje over (1) “de mens verschilt van het dier en is ‘hoger’”. Uit diverse eerdere onderzoeken bleek namelijk dat mensen die aan hun sterfelijkheid herinnerd werden als defensie hun eigen culturele wereldbeeld gingen verdedigen. Men mag dus verwachten dat de eerste tekst (mens is gelijk aan dier) meer bedreigend is en daardoor als defensie eerder negatieve beoordeeld zal worden.

De onderzoekers verwachtten echter dat mensen die erg mindful en nieuwsgierig zijn minder defensief zijn. Inderdaad vonden de auteurs dat de deelnemers die zowel mindful als nieuwsgierig waren deze eerste tekst minder afkeurden dan mensen die alleen maar mindful waren.

Samenvattend: een zekere mate van nieuwsgierigheid voor negatieve ervaringen kan helpen om minder defensief te worden. Binnen de mindfulness training in Nieuwegein wordt dit benadrukt door opmerkingen als ‘ga naar de pijn toe’, ‘verken het’, ‘merk op hoe onaangenaamheid precies voelt’, ‘merk je afkeer ervan’, ‘doe niets, kijk alleen…’

Dat lijkt vreemd maar paradoxaal genoeg blijkt dit uiteindelijk juist erg bevrijdend te zijn.

Bron: Kashdan, T.B., Afram, A., Brown, K.W., Birnbeck, M., Drvoshanov, M. (2011). Curiosity enhances the role of mindfulness in reducing defensive responses to existential threat. Personality and Individual Differences, 50, 1227-1232.

Mindfulness Nieuwegein Wetenschappenlijknieuws

© www.ACT-Mindful.nl / P. van Burken Nieuwegein