Overmatig piekeren, en daar last van hebben, is één van redenen waarom deelnemers zich bij ons in Nieuwegein aanmelden voor mindfulness trainingen. Bij mindfulness training leert men neutraal, open en nieuwsgierig de eigen mentale fenomenen waar te nemen. Het mindful waarnemen van de piekerende geest valt daar ook onder. Mindfulness training heeft een gunstige effect op piekeren. Men kan zich echter afvragen of het gunstige effect van mindfulness training op piekeren sterker is dan het beoefenen van andere methoden.

Feldman en collega’s publiceerden hier in 2010 een onderzoek over. Deze onderzoekers vergeleken het effect van mindful ademhalen ten opzichten van twee andere bekende methoden: progressieve relaxatie en loving-kindness meditatie. Aan dit onderzoek deden 190 studenten mee die willekeurig aan één van deze drie oefenvormen werden toegewezen. Elke deelnemer kreeg één sessie van 15 minuten. Direct daarna werd met vragenlijsten gekeken wat het effect was op piekeren.

Het resultaat is opvallend. De studenten die mindful ademen toepasten waren zich na de oefening meer bewust van piekergedachten dan de studenten die de andere oefeningen deden. Dit lijkt vreemd maar past bij het idee van mindfulness training. Door mindfulness wordt men zich meer bewust van allerlei ervaringen. De deelnemer hoeft daarom niet zo zeer een toename te hebben in het aantal piekergedachten, maar hij is zich meer bewust (mindful) van de piekergedachten. Belangrijker echter is de bevinding dat de studenten die de mindful ademoefening deden hun piekergedachten meer van een ‘afstand’ konden waarnemen, in vergelijking tot de andere twee oefengroepen. Ze werden er als het ware minder in hun piekergedachten opgezogen. Bovendien reageerde ze minder vanuit hun ’automatische piloot’ op de piekergedachten. Dat geeft weer een zekere mate van vrijheid geeft ten opzichten van de eigen piekergedachten. Deze laatste bevindingen zijn uitermate gunstig.

Belangrijk te beseffen is dat dit slechts één sessie betrof. Langer volhouden van mindfulness training leidt doorgaans ook tot een afname van de frequentie van de piekergedachten.

Bron: Feldman, G., Greeson, J., Senville, J. (2010). Differential effects of mindful breathing, progressive muscle relaxation, and loving-kindness meditation on decentering and negative reactions to repetitive thoughts. Behaviour Research and Therapy, 48, 1002-1011.

Mindfulness Nieuwegein Wetenschappenlijknieuws

© www.ACT-Mindful.nl / P. van Burken Nieuwegein