Mindfulness training in Nieuwegein door ACT-Mindful

Mindfulness training is aandachtstraining, maar dan wel een speciale vorm. Tijdens mindfulness training leer je je actuele ervaring op een open en nieuwsgierige wijze waar te nemen, en zonder oordeel deze ervaring te accepteren. Ongeacht of dit aangename, neutrale of onaangename zintuiglijke indrukken, gedachten of emoties betreft. Dit kan aanzienlijke rust en helderheid verschaffen. Onaangename ervaringen blijven nog wel bestaan, maar ze zijn aanzienlijk minder dwingend aanwezig. Je leert er losser tegenover te staan, waardoor je aan vrijheid van reageren wint.

Dat is gemakkelijk gezegd maar vraagt een aanzienlijke en goed opgebouwde aandachtstraining. Gelukkig kan een basistraining van 8 sessies van 2-2,5 uur per week, in combinatie 45 minuten thuis oefenen duidelijke merkbare effecten hebben. Onderzoek laat zien dat het vermogen van mindfulness al rond de twee weken merkbaar kan stijgen, stress kan al rond de 4 weken merkbaar afnemen.

Mindfulness training zoals die bij ACT-Mindful Nieuwegein wordt aangeboden is niet religieus van aard. Weliswaar liggen de wortels van de training in het Boeddhisme, maar Jon Kabat-Zinn, en vele na hem, heeft de vorm aangepast voor het westen. En met succes, want mindfulness is nu een erkende training en therapievorm geworden waar erg veel wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan. Enkele bekende programma’s die gebaseerd zijn op mindfulness zijn Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Juist deze benaderingen zijn de laatste 10-20 jaar veel onderzocht en hebben hun effect bewezen op angst, depressie, stress, slapeloosheid, pijn, impulsief handelen, piekeren, etc.

De drie pijlers van mindfulness bij ACT-Mindful Nieuwegein

De mindfulness training van ACT-Mindful in Nieuwegen steunt op drie pijlers (1) westerse mindfulness in de praktijk trainen en ervaren, (2) wetenschappelijke fundamenten onder mindfulness, en (3) kennis van de boeddhistische wortels van mindfulness. De aandachtstraining krijgt 80% aandacht, de wetenschap krijgt 10% aandacht, en de theoretische verwijzing naar boeddhistische wortels 10%.

Professioneel en betaalbaar

ACT-Mindful Nieuwegein biedt een goed verzorgde professionele mindfulnesstraining aan, maar wil tegelijkertijd de training betaalbaar houden. Dat is de reden waarom dit programma van 8 sessies aangeboden wordt voor 195,- euro.

Voor meer informatie zie navigatie aan de linkerzijde.