De tijd vliegt, glipt door je vingers. Je verzucht regelmatig meer tijd te willen hebben. Wel nu, dat kan! Onderzoek toont dat mindfulness je het gevoel geven dat dingen langer duren. Dat kan negatief klinken als je in de doe-modus zit en jagend door het leven gaat. Dan is één minuut wachten al te lang. Als je echter je leven intensief en bewust wilt meemaken, dan zie je liever dat het allemaal wat langer duurt en bewuster tot je genomen kan worden.
In het onderzoek van Kramer, e.a. (2013) liet men studenten twee maal de tijdsduur inschatten. Na de eerste inschatting moest men 10 minuten luisteren naar (a) een stukje uit een luisterboek of naar (b) een mindfulness meditatie gericht op het mindful volgen van de ademhaling. Het bleek dat degene die het luisterboek hoorden de tijdsduur van de daarop volgende taak hetzelfde inschatte als de eerst keer. De proefpersoon die de mindful ademmeditatie deden ervoeren de tijdsduur van de taak daarna langer dan de eerste keer. Dit is een aanwijzing dat hun tijdsbeleving anders is geworden. Het is alsof dezelfde minuut nu langer duurt.

Mindfulness staat voor ‘ergens de tijd voor nemen’. Dat heeft alles te maken met aandacht schenken en opmerkzaam zijn. Het voordeel van opmerkzaam zijn dat alles bewuster en met meer detail waargenomen en verwerkt kan worden. Bovendien ontstaat ook meer ruimte en tijd om op een ‘wijze’ manier op iets prettigs, onprettigs of neutraals te reageren. Mindfulness, en het aspect van tijd nemen daarin, vermindert de kans dat je automatisch regareert vanuit  je gewoontepatroon.

Het hier beschreven onderzoek toont dat ergens de tijd voor nemen nu ook meer letterlijk opgevat kan worden. Je neem (pakt/krijgt) door mindfulness meer tijd. Williams stelt in zijn boek ‘Mindfulness: een praktische gids om rust te vinden in een hectische wereld’ dat we een groot deel van ons leven niet bewust meemaken. Niet alleen slapen we gemiddeld 8 uur, maar ook als we wakker zijn zijn we er vaak niet echt bij. We brengen onze tijd dat we wakker zijn voor een groot deel in gedachten verzonken door. Daarom maken we maar een beperkt aantal jaren van ons leven echt bewust mee. De rest is gewoon weg. Williams stelt daarom grappend dan mindfulness als het ware je leven verlengt. Althans, dat je meer jaren krijgt die je bewust meemaakt. Het onderzoek van Kramer is hier een mooie aanvulling op. Zij laten zien dat mindfulness niet alleen meer ‘wakkere jaren geeft, maar dat die jaren ook nog eens langer duren.

Je zou meer tijd willen hebben? Welnu, dat kan!

Bron: Kramer, R.S., Weger, U.W., Sharma, D. (2013). The effect of mindfulness meditation on time perception. Consciousness and Cognition, 22(3), 846-852.