Binnen chronische pijn is deze manier van ‘gewaar zijn’ al in de jaren 80 van de vorige eeuw met succes toegepast (John Kabat-Zin, 1985). Mindfulness is een geheel andere manier van waarnemen dan wat veel pijnpatiënten gangbaar doen bij pijn: ze concentreren zich op de pijn (smal aandachtsgebied) en zijn daarin emotioneel negatief geladen. Omdat bekend is dat chronische pijn niet of moeilijk te verminderen is, kan men wel proberen met mindfulness training de houding/beleving of impact van die pijn te beïnvloeden (McCracken, L. M., Gauntlett-Gilbert, J., e.a., 2007). Patiënten met chronische pijn (54% had lage rugpijn) die hoog scoorden op mindfulness gebruikten minder pijnmedicatie en antidepressiva. Ook ervoeren ze minder pijn, emotionele stress, depressie of psychosociale beperkingen en beperkingen in activiteiten. Ze accepteerden hun pijn meer dan patiënten die lager scoorden op mindfulness (McCracken, L. M., Gauntlett-Gilbert, J., e.a.,2007).

De Nederlandse onderzoekers Veehof, e.a. publiceerden in 2011 een overzichtsartikel. Ze publiceerden samenvattend de resultaten van 19 onderzoeken naar mindfulness en acceptatie benaderingen bij chronische pijn . Deze verzameling studies toonden aan dat mindfulness en acceptatie gerichte benaderingen ook bij chronische pijn een significant effect hebben. Hoewel we het effect niet moeten overdrijven was het wel significant. Bijvoorbeeld op pijn, depressie, angst, fysiek welzijn en kwaliteit van leven. Mindfulness en acceptatie kan goed dienen als aanvulling op al gehanteerde benadering. Onderzoek van Zeidan, e.a. uit 2011 laat zien dat een tamelijk eenvoudige mindfulness ademtraining van 4x 20 minuten bij ‘beginners’ al een forse reductie kan geven in pijn intensiteit en pijn onplezierigheid van pijnstimuli. De reductie in pijn intensiteit en onplezierigheid correspondeert met activatie of deactivatie van hersenregionen die op begrijpelijke wijze verbonden zijn met de pijnervaring. Uit onderzoek blijkt ook dat hoe meer je oefent des te meer effect de mindfulness training heeft op je welzijn (Carmody, J., Baer, R.A. , 2008).

Mindfulness Nieuwegein Wetenschappenlijknieuws

© www.ACT-Mindful.nl / P. van Burken Nieuwegein