Bij de mindfulness training van ACT-Mindful in Nieuwegein leert u de eerste stappen in objectief en zonder oordeel waarnemen. Als we kijken naar het waarnemen van bewegen dan richt mindfulness zich niet alleen op het bewegingsloze lichaam, zoals tijdens de bodyscan of de zit meditaties, maar ook op het bewegende lichaam. Dit gebeurt tijdens de loopmeditatie en de lichte bewegingsoefeningen.  Het aanscherpen van je waarnemingsvermogen rondom het bewegen heeft een aantal voordelen. Het kan je gevoeliger maken voor overmatige spanning tijdens het bewegen, maar het kan ook helpen fouten tijdens het bewegen te verminderen.

Het onderzoek van Naranjo & Schmidt uit 2012 laat zien dat mensen die getraind zijn in mindfulness minder fouten maken tijdens het bewegen. Mensen moesten daarbij met een pen een rechte lijn trekken tussen twee punten. Ze konden echter niet rechtstreeks zien wat ze deden. Wel werd op een beeldscherm een lichtpuntje getoond van het traject dat de pen aflegde. De onderzoekers gaven echter soms foutieve feedback over het afgelegde traject aan de deelnemers. Op dat moment voelde de deelnemers dus de eigen ervaring van de gemaakte beweging, maar zagen ze op het scherm een ander effect. Uit dit onderzoek bleek dat de deelnemers die mindfulness training gedaan hadden dit conflict sneller opmerkten. Bovendien konden ze ondanks de foutieve feedback toch beter de pen in een rechte lijn van A naar B brengen. Opvallend was dat de deelnemers die getraind waren in mindfulness wel wat trager bewogen. Al met al laat dit onderzoek mooi zien dat voor een goede waarneming er een bepaalde rust en traagheid nodig is. En bovendien dat men door mindfulness training beter leert vertrouwen op de innerlijke waarneming. In dit onderzoek betrof de innerlijke waarneming het bewegen.

In het dagelijks leven kan dit voordelen hebben. Door mindfulness training zijn de deelnemers fijngevoeliger in het waarnemen van lichaamshoudingen en kunnen daardoor ook makkelijker correcties daarin aanbrengen. Voor mensen met chronische pijn kan dit een belangrijke aanwinst zijn. In plaats dat men op een gegeven moment de pijn opmerkt en dan pas gaat verzitten, is deze volgorde ook om te draaien. Men kan leren fijngevoeliger een houding die teveel spanning in zich draagt, of anderszins oncomfortabel is, makkelijker opmerken en daar vervolgens adequaat op reageren. Ook de correctie die men toepast zal subtieler zijn. Niet met één ongenuanceerde grove beweging in een andere positie terechtkomen, maar subtiel en aandachtig zoekend verschuiven richting het vinden van de meest comfortabele positie.

Bron: Naranjo, J. R., & Schmidt, S. (2012). Is it me or not me? Modulation of perceptual-motor awareness and visuomotor performance by mindfulness meditation. BMC Neurosci, 13(1), 88. doi: 10.1186/1471-2202-13-88

(c) Peter van Burken / ACT-Mindful Nieuwegein