Meer innerlijke vrede door mindfulness training

Meer innerlijke vrede door mindfulness training

Mindfulness training wordt vaak gezien als een middel om meer innerlijke vrede te krijgen. Hoe kan de mindfuless training deze innerlijke vrede bevorderen? Door mindfulness training leer je om losser van je emoties en gedachten te komen. Je treedt ze met meer...

Lees meer
Mindfulness verlengt de tijdwaarneming

Mindfulness verlengt de tijdwaarneming

De tijd vliegt, glipt door je vingers. Je verzucht regelmatig meer tijd te willen hebben. Wel nu, dat kan! Onderzoek toont dat mindfulness je het gevoel geven dat dingen langer duren. Dat kan negatief klinken als je in de doe-modus zit en jagend door het leven gaat....

Lees meer
Mindfulness voorkomt fouten tijdens bewegen

Mindfulness voorkomt fouten tijdens bewegen

Bij de mindfulness training van ACT-Mindful in Nieuwegein leert u de eerste stappen in objectief en zonder oordeel waarnemen. Als we kijken naar het waarnemen van bewegen dan richt mindfulness zich niet alleen op het bewegingsloze lichaam, zoals tijdens de bodyscan of...

Lees meer
Minder luchtweginfecties door mindfulness training

Minder luchtweginfecties door mindfulness training

In dit onderzoek van Barrett e.a. (2012) werd het effect van mindfulness training op acute luchtweginfecties vergeleken met sporten of een wachtgroep. De mindfulness training bestond uit acht wekelijkse lessen van 2,5 uur gebaseerd op mindfulness based stressreduction...

Lees meer

Zelfhulpboeken ACT helpen om te gaan met chronische pijn

Goede Nederlandstalige zelfhulpboeken rond ACT en chronische pijn zijn: ‘Pijn zonder strijd’ (Spaans, 2010) en ‘Leven met pijn’ (Veehof, 2010). Een belangrijk Engelstalig patiënten zelfhulpboek rond ACT en pijn is ‘Living beyond your pain’ (Dahl, 2006). Er is al...

Lees meer

Mindfulness voor chronische pijnpatiënten

Binnen chronische pijn is deze manier van ‘gewaar zijn’ al in de jaren 80 van de vorige eeuw met succes toegepast (John Kabat-Zin, 1985). Mindfulness is een geheel andere manier van waarnemen dan wat veel pijnpatiënten gangbaar doen bij pijn: ze concentreren zich op...

Lees meer

Mindfulness training verbetert het werkgeheugen

Het werkgeheugen is essentieel om de aandachtsoriëntatie en conflict monitoring geankerd te houden in de huidige situatie en de eerder voorgenomen plannen en doelen. Werkgeheugen capaciteit correleert sterk met algemene vloeiende intelligentie scores (cold cognition...

Lees meer
Ook hulpverleners hebben baat bij mindfulness

Ook hulpverleners hebben baat bij mindfulness

In onze mindfulness trainingen in Nieuwegein zitten met regelmaat diverse hulpverleners. Ze doen mee als deelnemer. Het artikel van Kanges en Shapiro (2011) is in dit kader interessant. Ze schrijven dat de intensieve eisen van de gezondheidszorg gepaard gaat met een...

Lees meer
Mindfulness gunstig bij pijn

Mindfulness gunstig bij pijn

De auteurs onderzochten of chronische pijnpatiënten die meer ‘mindful’ zijn minder pijn, minder emotionele stress, minder beperkingen in activiteiten hadden, en minder pijnmedicatie namen. Bovendien keken de auteurs of mindfulness geassocieerd was met meer acceptatie...

Lees meer