In onze mindfulness trainingen in Nieuwegein zitten met regelmaat diverse hulpverleners. Ze doen mee als deelnemer. Het artikel van Kanges en Shapiro (2011) is in dit kader interessant. Ze schrijven dat de intensieve eisen van de gezondheidszorg gepaard gaat met een verhoogde kans op stress en burn-out. De hulpverlener moet deze stress reguleren om zijn welzijn te beschermen. Bovendien moet hij voorkomen dat de stress de kwaliteit van de aangeboden zorg vermindert. Programma’s voor zelfzorg worden in de opleiding tot hulpverlener zelden aangeboden en dus moet de hulpverlener dit zelf oppakken. Mindfulness heeft in dit kader op twee vlakken een gunstige invloed op de hulpverlener en de zorg: (1) mindfulness is een effectief middel is om de stress voor de hulpverlener te verminderen (Shapiro , e.a., 2009). (2) Bovendien blijkt dat mindfulness ook allerlei klinische vaardigheden gunstig beïnvloedt.

Het beoefenen van mindfulness is om de volgende redenen zinvol voor hulpverleners:

  • Mindfulness training verhoogt het vermogen met stress om te gaan en verhoogt het welzijn van de hulpverlener (Newsome, e.a., 2006, Shapiro, e.a, 2005).
  • Mindfulness training is geassocieerd met kwaliteiten die belangrijk zijn in de therapie: aandacht, empathie, emotieregulatie, affect tolerantie.
  • Mindfulness beoefenen helpt een attitude te ontwikkelen die minder strevend en meer accepterend is. Veel hulpverleners zijn namelijk dermate sterk gericht op het ‘fixen’ van de patiënt dat ze daardoor de afstemming missen op de patiënt in het huidige moment.
  • Mindfulness training helpt de hulpverlener meer zelfcompassie te ontwikkelen: d.w.z. accepteren dat men geen perfect mens is maar wel perfect menselijk. Hoe meer hartelijk we zijn naar onszelf, des te meer we ons verbonden voelen met de rest van het leven, en des te meer empathie we voor de ander voelen (Germer, 2009, p85). Onderzoek toont dat hulpverleners die minder zelfcompassie hebben meer kritisch en controlerend zijn naar hun patiënten en slechtere uitkomsten bereiken (Henry, e.a., 1990).
  • Mindfulness training zorg ook dat positieve gebeurtenissen meer mindflul ervaren worden, zowel in het eigen leven als herkend in het leven van de patiënt.

Er is in toenemende mate bewijs dat mindfulness training nuttig is voor gezondheidswerkers. Onderzoek vond plaats onder studenten (medisch, verpleegkunde, counseling, psychotherapeuten), en bij werkers in de gezondheidszorg, (ziekenhuis, verpleegkundigen, eerste lijn huisartsen).

Bron: Kangas, N. L., Shapiro, S.L. (2011). Mindfulnes-based training for health care professionals. In L. M. McCracken (Ed.), Mindfulness & acceptance in behavioral medicine (pp. 303-340). Oakland: New Harbinger Publications.

Mindfulness Nieuwegein Wetenschappenlijk nieuws

© www.ACT-Mindful.nl / P. van Burken Nieuwegein