Het was al bekend dat het volgen van acht sessies mindfulnesstraining een gunstig effect op de mentale en fysieke gezondheid heeft. Pas recent zijn er ook onderzoeken die aanwijzingen vinden dat deze gunstige effecten echt afhangen van de hoeveelheid tijd dat men oefent en hoe goed men in mindfulness wordt. Wat echter nog niet bekend is is hoe het patroon er uit ziet van de ontwikkeling van mindfulness tijdens de 8 sessies. Als de theorie klopt moeten de mindfulness vaardigheden eerst toenemen voordat bijvoorbeeld de ervaren stress zal verminderen. De auteurs van dit artikel onderzochten deze verwachting bij 87 deelnemers die het Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) programma hadden gevolgd bij de medische universiteit van Massachusetts. Alle deelnemers hadden diverse stressklachten gerelateerd aan een chronische ziekte, pijn of werkproblematiek. De gemiddelde leeftijd was 48,8 jaar (Sd 10,6).

Methode

Voorafgaande aan het acht weeks programma en direct aan het eind van het programma vulden de deelnemers een vragenlijst over mindfulness in (Five Facet Mindfulness Questionniare (FFMQ, Baer,e.a. 2006) en een vragenlijst over de ervaren stress (Percieve Stres Scale (PSS, Cohen, ea.a 1988). Belangrijker echter voor dit onderzoek was dat op de dag voorafgaande aan elke sessie de deelnemers ook een verkorte versie van deze vragenlisten invulden. Daardoor kon de ontwikkeling van mindfulness en ervaren stress tijdens het programma gevolgd kon worden. Bovendien hielden de deelnemers in een logboek bij hoeveel minuten ze thuis aan formele mindfulness oefening besteden.

De resultaten

Zoals eerder onderzoek ook al aantoonde is aan het eind van het programma de vaardigheid in mindfulness toegenomen terwijl de ervaren stress afgenomen is. Het verwachtte patroon van ‘eerst een toename in mindfulness en pas daarna een afname van stress’, wordt bevestigd. Het vermogen van mindfulness neemt vanaf de tweede week significant toe terwijl de ervaren stress in week vier significant afneemt. De toename van mindfulness in de eerste drie weken blijkt belangrijk. Degene die in de eerste drie weken de beste vorderingen maakten in mindfulness, hadden aan het eind van de cursus de sterkste afname van stress.

Bron: Baer, R. A., Carmody, J., & Hunsinger, M. (2012). Weekly Change in Mindfulness and Perceived Stress in a Mindfulness-Based Stress Reduction Program. J Clin Psychol, 68(7), 755-765.

Mindfulness Nieuwegein Wetenschappenlijknieuws

© www.ACT-Mindful.nl / P. van Burken Nieuwegein