Goede Nederlandstalige zelfhulpboeken rond ACT en chronische pijn zijn: ‘Pijn zonder strijd’ (Spaans, 2010) en ‘Leven met pijn’ (Veehof, 2010). Een belangrijk Engelstalig patiënten zelfhulpboek rond ACT en pijn is ‘Living beyond your pain’ (Dahl, 2006). Er is al onderzoek waaruit blijkt dat ACT-zelfhulpboeken aangevuld met beperkt therapeutcontact kan werken bij chronische pijn (Johnston, 2010). In dit onderzoek namen de pijnpatiënten in zes weken zelfstandig een zelfhulpboek door, terwijl ze één keer in de week zeer kort gebeld werden als ondersteuning. Dit programma bleek op acceptatie van pijn, kwaliteit van leven, tevredenheid met leven, en waardegericht leven een significant verbetering te geven. Minimale zelfhulp met ACT bleek ook werkzaam bij milde depressie (Fledderus, 2011). Zelfhulpmateriaal kan ook op een website geplaatst worden. Dat haalt de drempel voor kopen of niet aanwezig zijn bij de bibliotheek weg. Bovendien kunnen daar ook relevante vragenlijsten en kennisquizzen aangeboden worden, en MP3’s met bijvoorbeeld mindfulness oefeningen. Op deze wijze is er een verbinding tussen fysiotherapeut en patiënt die erg weinig tijd vraagt. Een goed voorbeeld van een dergelijke site als ondersteuning voor fysiotherapeut en patiënt is te vinden bij PsychFysio Opleidingen.

Mindfulness Nieuwegein Wetenschappenlijknieuws

© www.ACT-Mindful.nl / P. van Burken Nieuwegein